Fremtidens Folkeskoler i Fredensborg Kommune er kommunens til dato største program både i omfang af tid, økonomi og udvikling. Det er et storstilet udviklingsprojekt, som omhandler skolernes pædagogiske og didaktiske læringsmiljøer.
 
Fredensborg Kommunes skoler har både dygtige elever og høj trivsel, og det er vigtigt, at det også er tilfældet i fremtiden. Kommunens skoler skal være det naturlige førstevalg, og attraktive læringsmiljøer skal tiltrække børnefamilier og de bedste lærerkompetencer. 
 
Skolerne skal også følge med tiden og stille de læringsmiljøer til rådighed, som bedst udvikler eleverne og giver dem de kompetencer, der er efterspurgt i fremtiden. Det skal være læringsmiljøer, der både danner og klæder eleverne på til at tage aktiv del i et globaliseret, gennemdigitaliseret samfund i hastig forandring med både muligheder og udfordringer. 
 
Den overordnede plan
  • Kokkedal Skole er første skole der får moderniseret læringsmiljøer. Der er afsat 35 mio. kr. I budgetforliget for 2019 vedtog byrådet desuden af samtænke Gymnastikkens Hus med Kokkedal Skole.
  • I Nivå opføres en helt ny skole som en del af Generationernes Hus. Nivå Skole skal indgå i en større omdannelse af bymidten, hvor der også prioriteres midler til et moderniseret bibliotek/kulturhus, en kommunal svømmehal og et nyt plejecenter. Det samlede budget for Generationernes Hus er ca. 472 mio. kr. som finansieres gennem både kommunal opsparing og forventede salgsindtægter for salg af grunde i Nivå.
  • Humlebæk Skole tænkes samlet på en ny matrikel og Langebjergskolen skal moderniseres. Med forventede salgsindtægter for frasalg budgetteres med 280 mio. kr., idet der i tilknytning til den nye skole bygges en ny Humlebæk Hal indenfor den afsatte anlægsramme.
  • Fredensborg Skole forventes at blive samlet på Vilhelmsro med fortsat udeskole i Karlebo og Endrupskolen skal moderniseres. Med forventede salgsindtægter fra frasalg budgetteres der samlet med 230 mio. kr.
For hver skole vil der blive tilrettelagt inddragelsesprocesser med afsæt i den enkelte skoles ledelse, elever, ansatte, skole- og områdebestyrelser samt forskellige aktører, der har deres gang og aktivitet på skolen.