Anlægsarbejdet går i gang ved Langedammen og amfiscenen 

I næste uge går entreprenøren i gang med den første fase af Den Grønne Slotsby, anlæg ved Langedammen og etablering af amfiscenen påbegyndes.

Vi forventer, at anlægsarbejdet kommer til at vare ca. 13 uger - frem til april.

Anlægsarbejdet i etape 1 vil omfatte Langedammen, Bunker på Dronning Ingrids Anlæg, og Vaffel Ishuset på Slotsgade.

Anlægsarbejdet kan betyde gener for naboer til arbejdet og for borgere, der bruger byen.
Adgangsforholdene for både biler og gående vil blive ændret, og der kan være støj.

Vi kommer til at udføre arbejdet i etaper, så vi f.eks. ikke spærrer Jernbanegade af.

Det sker i Fredensborg by i 2022

I 2022 har Fredensborg By 300 års jubilæum og den 14. januar 2022 har Dronningen 50 års regentjubilæum.

Vi forsøger derfor at undgå for meget byggeplads i Fredensborg by i det år, hvor byen og Dronningen skal fejres

I starten af 2022 gennemføres nogle forberedende arbejder foran slottet, blandt andet fjernelse af ishus og den underjordiske bunker i Dronning Ingrids anlæg, således at jorden kan sætte sig forud for de kommende anlægsarbejder.

Vi tager fat på anlægsaktiviteterne i Langedammen, hvor vi arbejder på Byskrænten og Amfiscenen. Dette arbejde gennemføres i starten af 2022.

Vi stopper anlægsarbejdet for resten af jubilæumsåret og tager fat igen i 2023, hvor arbejder foran slottet, Bagerdammen, Jernbanegade mm anlægges.

Baggrund