Udbud af rammeaftaler på håndværkerydelser

Fredensborg Kommune udfører løbende vedligeholdelse og reparation på kommunens bygninger. Fredensborg Kommune ønsker derfor at indgå rammeaftaler med en række entreprenører.

De udbudte rammeaftaler omfatter vedligeholdelse og reparation, samt mindre til- og ombygninger på kommunens bygninger og ejendomme inden for følgende fagentrepriser:

  • Murer
  • Maler
  • Tømrer/snedker
  • Gulvbelægning
  • El
  • VVS
  • Ventilation

De udbudte rammeaftaler forventes at være gældende fra 1. april 2023 og udløber 31. marts 2027.

Fristen for afgivelse af tilbud udløber tirsdag d. 6. december 2022 kl. 12.00.

Udbuddene gennemføres digitalt via kommunens udbudsplatform Comdia. Udbudsmaterialerne for de enkelte fagentrepriser findes på følgende links:

Murer:   

https://www.comdia.com/fredensborg-kommune/tenderinformationshow.aspx?Id=125919

Maler:   

https://www.comdia.com/fredensborg-kommune/tenderinformationshow.aspx?Id=125918

Tømrer/snedker:

https://www.comdia.com/fredensborg-kommune/tenderinformationshow.aspx?Id=125805    

Gulvbelægning:        

https://www.comdia.com/fredensborg-kommune/tenderinformationshow.aspx?Id=125925

El:         

https://www.comdia.com/fredensborg-kommune/tenderinformationshow.aspx?Id=125927    

VVS:    

https://www.comdia.com/fredensborg-kommune/tenderinformationshow.aspx?Id=126687
Tilbudsfrist for VVS er 13. december 2022, kl. 12.00.

Ventilation:

https://www.comdia.com/fredensborg-kommune/tenderinformationshow.aspx?Id=125926    

www.Comdia.com (udbudsplatformen) skal man som virksomhed oprette en profil for at kunne byde på opgaverne. Det er gratis at oprette sig.

Udbudsmaterialet og samtlige efterfølgende supplerende oplysninger, herunder eventuelle rettelsesblade/spørgsmål og svar, vil være tilgængelige i Comdia.

Al kommunikation mellem tilbudsgiver og kommunen skal ske gennem udbudssystemet, som ligeledes skal benyttes i forbindelse med aflevering af tilbud.

Ved tekniske spørgsmål til brugen af udbudssystemet, kontakt venligst Comdia Support, der er åben mandag til fredag kl. 09.00-15.00 på telefon 71 99 36 72 eller mail support@comdia.com.

Informations- og spørgemøde

Der vil blive afholdt et informationsmøde onsdag den 16. november 2022 fra kl. 13:00 til 15:00 i Stortrommen på Fredensborg Rådhus, Egevangen 3B, Indgang D (til højre for hovedindgangen), 2980 Kokkedal. På mødet gennemgås nærværende udbudsmateriale, og hvordan der skal gives tilbud (herunder hvilke dokumenter, der skal udfyldes) samt tidsplan for udbuddet. Der vil være lejlighed til at stille spørgsmål.

Det anbefales, at den person hos virksomheden, der står for det praktiske omkring afgivelsen af virksomhedens tilbud, deltager i mødet.

Teknikmøde

Der vil blive afholdt et teknikmøde tirsdag den 22. november 2022 fra kl. 14:00 til 16:00 i Stortrommen på Fredensborg Rådhus, Egevangen 3B, Indgang D (til højre for hovedindgangen), 2980 Kokkedal.

På mødet gennemgås, hvordan man afgiver tilbud via Comdia, herunder afgivelse af oplysninger i ESPD. Der vil ligeledes være lejlighed til at stille spørgsmål til udfyldning af tilbudslisten (bilag 3). Det øvrige udbudsmateriale gennemgås ikke. Det skal understreges, at tilbudsgiver selv er ansvarlig for at udfylde og uploade tilbud, og at Fredensborg Kommune ikke kan være behjælpelig med dette.

Det anbefales, at den person hos virksomheden, der står for det praktiske omkring afgivelsen af virksomhedens tilbud, deltager i mødet.