Her kan du finde information om reglerne for afledning af spildevand fra virksomheder. 
Bl.a. kan du se, under hvilke omstændigheder der skal ansøges om en tilladelse til at udlede spildevand fra en virksomhed.

Spildevand kan opdeles i

  • processpildevand og sanitært spildevand og
  • regnvand.