Olie, kemikalier og farligt affald kan være en trussel for miljøet, hvis det håndteres og opbevares uhensigtsmæssigt.

For at begrænse risikoen for forurening af jord, grundvand og kloaksystem mest muligt, har Fredensborg Kommune udarbejdet en forskrift om forsvarlig opbevaring og håndtering af olier og kemikalier.