DMA - Digital miljøadministration 

Fra 1. maj 2016 skal godkendelses- og tilsynsmyndighederne afgive og offentliggøre oplysninger om de virksomheder, som de er myndighed for, via den fælles platform Digital Miljøadministration. Her bliver oplysningerne tilgængelige for både myndigheder, borgere og virksomheder.

Digital Miljøadministration (DMA) samler og stiller data til rådighed for alle, som gerne vil have adgang til miljø- og tilsynsdata på virksomheds- og husdyrområdet. DMA indeholder bl.a. oplysninger om tilsyn, godkendelser og eventuelle håndhævelser.

I DMA kan borgere og interesseorganisationer hurtigt og nemt søge oplysninger om virksomheder i udvalgte områder. De kan også følge med i, hvilke miljøgodkendelser myndighederne har givet, hvad der er ført tilsyn med, og om virksomhederne har fået påbud. For borgerne kan det f.eks. være relevant at se, hvilke forurenende virksomheder der ligger i nærheden af deres bopæle, mens interesseorganisationer kan have gavn af at kunne abonnere på afgørelser for bestemte virksomhedstyper.

I DMA kan man finde oplysninger om både de virksomheder og husdyrbrug hvor kommunen er myndighed, og de virksomheder som er beliggende i kommunen men hvor Miljøstyrelsen er myndighed.