Starter du en større virksomhed, som kan give anledning til væsentlig miljøpåvirkning, skal du sandsynligvis have en miljøgodkendelse.

  • Ved væsentlig miljøpåvirkning er der tale om støj, røg, lugt, opbevaring af olie og kemikalier mm.
  • Virksomhedstyper, der skal miljøgodkendes, er nævnt på en liste i bilag 1 og 2 til ”Bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomhed”.
  • En godkendelsespligtig virksomhed må ikke starte produktion, før kommunen eller i enkelte tilfælde staten har meddelt en miljøgodkendelse. 
     

Hvis du allerede har en miljøgodkendelse, men ønsker at ændre produktionen væsentligt eller udvide produktionsarealet, skal du søge om en revideret godkendelse.