Der er grænser for, hvor meget luftforurening en virksomhed må udlede.

Vi fører tilsyn med, at de lokale virksomheder overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for luftforurening.