Vi fører tilsyn med ejendomme med dyrehold af heste, kvæg, svin, får mv., hvis husdyrholdet er på mere end fx 4 heste eller 2 ammekøer eller 10 moderfår.
Kommunen skal kontrollere, at dyreholdet  drives på en miljømæssig forsvarlig måde.

  • De fleste dyrehold skal mindst have tilsyn hvert 6. år.  
  • Mindre dyrehold og plantebrug kan dog også få miljøtilsyn.