Hvis du har spørgsmål som du og din virksomhed gerne vil have kommunes hjælp til, kan du henvende dig til os i Erhvervsservice.
Vi hjælper dig, hvis du har spørgsmål og du får støtte hele vejen.

Kontakt erhvervskonsulent Janne Villefrance på  72 56 51 83 eller teamleder Søren Birk-Sørensen på 72 56 51 38 eller benyt erhvervsservice@fredensborg.dk 

Erhvervsservice tilbyder 

  • En indgang for din virksomhed
  • Vejledning om, hvad du har brug for af tilladelser og godkendelser
  • En kontaktperson, som følger dig og din sag hele vejen
  • Nem og smidig sagsbehandling på planlægnings-, byggesags- og miljøområdet
  • Bedre planlægning og mulighed for dialog forud for dit projekt eller idé

ABC-guide til outdoor-aktiviteter

VisitNordsjællands ABC-guide til alle, der ønsker at afholde outdoor-aktiviteter i naturen. Guiden giver en kort introduktion til ansøgningsforløbet, tilladelser, afklaring med lodsejere og myndigheder, samt relevant lovgivning og links til flere oplysninger

Se film om hvad Erhvervsservice kan hjælpe med