Få overblik over, hvordan du håndterer dit erhvervsaffald

A
Affald til kontrolleret deponi
Deponeringsegnet affald, er affald, som ikke er egnet til genanvendelse eller til forbrænding. Det skal altid frasorteres. Mindre mængder kan afleveres på kommunens genbrugspladser. Affaldet bliver deponeret.

Asbestaffald
Skal altid frasorteres. Anmeldelsespligt, Anmeldelsesskema. Affaldet bliver specialbehandlet. Læs mere om håndtering af asbestaffald.

B
Bildæk

Skal altid frasorteres. Mindre mængder bildæk kan afleveres på kommunens genbrugspladser. Affaldet bliver genanvendt.

Bygge- og anlægsaffald fra fx ombygning, nedrivning etc.
Mindre mængder bygge-, anlægs- og nedrivningsaffald kan afleveres på kommunens genbrugspladser. Er den samlede affaldsmængde fra det pågældende byggeprojekt over 1 ton, skal virksomheden sortere i en række fraktioner. Forud for at arbejdet iværksættes skal dette anmeldes til Fredensborg Kommune. Anmeldelses- og sorteringspligt. Affaldet bliver genanvendt. Læs mere om byggeaffald

C
CFC-holdige kølemøbler og kølemontrer

Mindre mængder CFC-holdige kølemøbler kan afleveres på kommunens genbrugspladser. Affaldet bliver specialbehandlet.

D
Dagrenovation og dagrenovationslignende affald
Der er pligt til at benytte kommunes indsamlingsordning for dagrenovation. Affaldet bliver brændt og energien udnyttet. Læs mere om dagrenovation

E
Elektriske og elektroniske produkter

Mindre mængder elektriske og elektroniske produkter kan afleveres på kommunens genbrugspladser. Anmeldelsespligt for samlede læs over 500 kg. Affaldet bliver specialbehandlet.

Ensartet produktionsaffald, der ikke kan genanvendes
Skal altid frasorteres. Affaldet bliver brændt og energien udnyttet eller deponeret afhængigt af affaldstypen.

F
Farligt affald
Benyt Fredensborg Kommunes indsamlingsordning. Anmeldelsespligt. Affaldet bliver specialbehandlet.

Flydende affald
Skal afhentes af kloakfirma. Affaldet bliver specialbehandlet.

Fortroligt affald
Skal altid frasorteres. Affaldet bliver brændt og energien udnyttet.

Forurenet jord, der skal specialbehandles
Jord, der kan renses. Fx jord med organiske forureninger. Skal altid frasorteres.  Anmeldelsespligt, Anmeldelsesskema. Affaldet bliver specialbehandlet. 

Forurenet jord, der skal deponeres
Skal altid frasorteres. Anmeldelsespligt. Affaldet bliver deponeret.

G
Glas
Skal altid frasorteres. Mindre mængder glas kan afleveres på kommunens genbrugspladser eller i kommunens containere. Affaldet bliver genanvendt.

H
Have- og parkaffald
Mindre mængder have- og parkaffald kan afleveres på kommunens genbrugspladser.  Kan afhentes efter aftale med en transportør. Affaldet bliver genanvendt.

I
Imprægneret træ
Skal altid frasorteres. Mindre mængder imprægneret træ (f.eks. tryk-, vakuum- eller overfladeimprægneret med træbeskyttelsesmidler, der indeholder biologisk eller kemisk aktive stoffer til beskyttelse mod svamp og skadedyr) kan afleveres på kommunens genbrugspladser. Affaldet bliver deponeret eller specialbehandlet.

Imprægneret træ, kreosotbehandlet
Skal altid frasorteres. Mindre mængder kreosotbehandlet imprægneret træ (f.eks., jernbanesvaller) kan afleveres på kommunens genbrugspladser. Affaldet bliver brændt og energien udnyttet.

J
Jern og metal
Skal altid frasorteres. Mindre mængder jern og metal kan afleveres på kommunens genbrugspladser. Affaldet bliver genanvendt.

K
Kasserede køretøjer
Skal afleveres til godkendt autoophugger. Affaldet bliver specialbehandlet.

Klinisk risikoaffald
Benyt Fredensborg Kommunes indsamlingsordning. Affaldet bliver specialbehandlet. Anmeldelsespligt.

M
Madaffald fra storkøkkener
Skal altid frasorteres. Benyt kommunens indsamlingsordning for dagrenovation. Affaldet brændt med energiudnyttelse.

P
Papir og produkter heraf
Mindre mængder papir og produkter af papir kan afleveres på kommunens genbrugspladser eller i kommunens containere. Er mængden over 20 kg pr. måned / 240 kg pr. år, skal virksomheden etablere en ordning med en transportør. Affaldet bliver genanvendt.

Pap, karton og produkter heraf
Mindre mængder kan afleveres på kommunens genbrugspladser.  Alternativt kan virksomheden etablere en ordning med en privat indsamler. Affaldet bliver genanvendt.

Planglas
Mindre mængder planglas kan afleveres på kommunens genbrugspladser.  Alternativt kan virksomheden etablere en ordning med en privat indsamler. Affaldet bliver genanvendt.

PE-plast
Mindre mængder PE-plast kan afleveres på kommunens genbrugspladser. Alternativt kan virksomheden etablere en ordning med en privat indsamler. Affaldet bliver genanvendt.

Pvc-affald, der kan genanvendes
Skal altid frasorteres. Mindre mængder pvc-affald kan afleveres på kommunens genbrugspladser. Affaldet bliver genanvendt.

Pvc-affald, der ikke kan genanvendes
Skal altid frasorteres. Mindre mængder pvc-affald (f.eks. vinylgulve, bløde paneler, PVC persienner, slanger, badebassiner, tagfolie, voksduge, bruseforhæng, gummistøvler, regntøj og kufferter) kan afleveres på kommunens genbrugspladser. Affaldet bliver deponeret.

S
Småt forbrændingsegnet affald
Skal altid frasorteres. Mindre mængder kan afleveres på kommunens genbrugspladser. Affaldet bliver brændt og energien udnyttet.

Stort forbrændingsegnet affald
Skal altid frasorteres. Mindre mængder kan afleveres på kommunens genbrugspladser. Affaldet bliver brændt og energien udnyttet.