Fredensborg Kommune og Fredensborg Forsyning samarbejder om at håndtere affald.

Fredensborg Forsyning tager sig af det praktiske, det vil sige afhentning af dagrenovation, storskrald, haveaffald, glas og papir, etc.

Fredensborg Kommune er myndighed på affaldsområdet. Det vil sige, at kommunen sørger for at det som byrådet beslutter føres ud i livet. Det er fx at fastsætte takster og træffer afgørelser efter regulativer og lovgivning.