Virksomheder, der frembringer farligt affald, skal anmelde affaldet til kommunen.

Affaldsproducenter af farligt affald skal benytte kommunens afhentningsordning for farligt affald, der drives af Norfors.