Regler om anmeldelse af asbestholdigt affald skal sikre et tilfredsstillende arbejdsmiljø for de mennesker, der skal arbejde med asbestaffald.

I miljømæssig henseende skal håndtering og bortskaffelse sker uden risiko for spredning af asbestfibre.
Derfor skal asbestholdigt affald anmeldes til kommunen, med mindre der er tale om en mindre mængde (op til 20 stk. asbestplader/år).