Vild kommune i Fredensborg Kommune 

Fredensborg Kommune har gennem flere år arbejdet målrettet med mere biodiversitet i driften af de kommunale arealer, fx naturvenlig slåning af grøftekanter i by og på land, veteranisering af risikotræer, afbrænding, afgræsning, høslæt, genskabelse af hydrologi, skovrejsning og etablering af et varieret naturområde på tidligere landbrugsarealer ved Græstedgård.

Senest er de resterende forpagtningsaftaler på kommunalt ejede landbrugsarealer opsagt med henblik på omdannelse til natur (ca. 60 ha).

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har den 8. marts 2021 besluttet, at Fredensborg Kommune gerne vil deltage i konkurrencen om at være Danmarks vildeste kommune.

Udvalget ser derfor mange projekter i konkurrencen, men ønsker i denne sammenhæng at prioritere et ambitiøst projekt, der understøtter kommunens Grøn Politik om at skabe store sammenhængende naturområder i tæt samarbejde med borgere og lokale ildsjæle.

Der tænkes især på de bynære områder i Humlebæk Syd, Nivå Ådal og Græstedgård: Markeret på kortet herunder.