Det åbne land

Fredensborg Kommune har meget åbent land, ofte tidligere landbrugsland, som gennemskæres af et net af åer.

Vi har gennem tiderne kultiveret og skabt åer, som kan transportere vandet væk, men lige, dybe åer er ikke altid ønskeligt eller en god løsning, og det er ikke altid, de kan håndtere den samlede vandmængde – og slet ikke med de stigende mængder regn.

Brug ca. fem minutter på en film om effekten af klimaforandringer i forbindelse med øgede vandmængder og muligheder Fredensborg Kommune har for at undgå fx oversvømmelser ved ådale mm.