Separatkloakering i Humlebæk

I dag løber regn- og husspildevand mange steder i samme ledninger (fælleskloakering), og alt vandet ledes til renseanlæg.

Når det regner kraftigt aflaster fællessystemet til Krogeruprenden, Humlebækken og Øresund, og spildevandet kan stuve tilbage i kældre og skabe oversvømmelser med opblandet regn- og husspildevand.

Fremover skal kun husspildevand ledes til renseanlægget, mens regnvandet skal føres i separate ledninger direkte ud i Øresund.
På den måde reduceres risikoen for oversvømmelser af kældre og bygninger med opblandet regn- og husspildevand, overløb med opblandet regn- og husspildevand til Krogeruprenden, Humlebækken og Øresund mindskes og badevandsforholdene ved kysten forbedres.