Hvis du bor i et område, hvor regnvand fra tage, terrasser, indkørsler og lignende afledes til Fredensborg Forsynings kloaknet, og hvis du vil håndtere alt dit regnvand på din egen grund, har du mulighed for at få refunderet en del af dit tilslutningsbidrag.
Billede viser regnvand på egen grund