Fredensborg Kommune, Fredensborg Forsyning A/S og Rambøll har undersøgt kloakkerne i kommunen for fejltilslutninger.
Det har vi gjort for at opnå renere vandløb og søer ved at hindre at urenset spildevand kommer ned i vandløb og søer. Samtidig sikres en bedre drift af kloaksystemer og renseanlæg i kommunen.
Det praktiske arbejde ved undersøgelserne er udført af Fredensborg Forsyning A/S og Rambøll. I perioden fra 2014 – 2016 er kloakkerne på knapt 3.100 ejendomme undersøgt for fejltilslutninger.