En fedtudskiller tilbageholder fedtet i spildevandet. Hvis der er meget fedt i spildevandet vil fedtet størkne, når det afkøles og tilstoppe kloaksystemet, tiltrække rotter og give driftsproblemer. 
Det er påkrævet, at alle virksomheder, hvor fedtholdigt spildevand kan forekomme, dvs. restauranter, pizzeriaer, grillbarer, cafeterier, kantiner, slagtere, bagere, cafeer, storkøkkener og levnedsmiddelproducenter, har installeret en fedtudskiller.
Hvis virksomheden ikke har en fedtudskiller installeret, kan Fredensborg Kommune påbyde, at der etableres en fedtudskiller.

  • Fedtudskillere etableres normalt udendørs, men de kan også etableres indendørs direkte på afløbet som en underbord fedtudskiller. 
  • Der må kun afledes processpildevand (spildevand fra produktionen) til fedtudskilleren. 
  • Sanitært spildevand (toilet og bad) samt regnvand skal ledes udenom fedtudskilleren.
  • Du skal selv betale for etablering og drift af fedtudskilleren.        
  • Kloakarbejder skal etableres af en autoriseret kloakmester.