I Fredensborg Kommune ønsker vi at et rent vandmiljø danner grundlag for, at vi kan opretholde et mangfoldigt plante- og dyreliv i vores søer, vandløb og kystvande.
Vi  sikrer også, at der er drikkevand af god kvalitet og i tilstrækkelige mængder.
En del af opgaverne med håndtering af spildevand i Fredensborg Kommune varetages af Fredensborg Spildevand A/S.
Myndighedsopgaver på spildevandsområdet og private spildevandsanlæg varetages dog af Fredensborg Kommune.