Kæmpebjørneklo (Heracleum mantegazzianum) er en invasiv plante.

Invasive planter udgør en alvorlig trussel mod den biologiske mangfoldighed og forringer de rekreative og landskabelige værdier. Desuden er kæmpebjørneklo uønsket, da den indeholder en giftig plantesaft, som kan forårsage alvorlige forbrændinger.

En fælles kommunal og privat indsats har medført, at udbredelsen af kæmpebjørneklo holdes nede. Kommunens indsatsplan for 2022-2032 skal medvirke til, at planten bliver bekæmpet, så den ikke længere påvirker vores landskab.