Naturrådene skal rådgive kommunerne om, hvilke eksisterende og potentielle naturområder der skal indgå i et kommende Grønt Danmarkskort i kommunernes kommuneplaner.​

Det nye lokale naturråd for Nordsjælland har skrevet en rapport med anbefalinger - se den herunder.