I forbindelse med kommunens øgede fokus på klimatilpasning er der blevet udarbejdet nogle digitale kort, der viser ejendomme i risiko ved henholdsvis skybrud og stormflod.
De ejendomme som er i risiko er i løbet af 2019 blevet inviteret til møde på rådhuset med det formål at ruste grundejerne til at vurdere risikoen for deres ejendom og finde den bedste løsning.

I fold ud menuerne nedenfor kan du finde vejledninger til læsning af risikokortene for skybrud og stormflod.
Kortet er tilgængeligt i kommunens digitale kort (Borger WebGIS).