Klimaet er under forandring

Atmosfæren og havet er blevet varmere, mængderne af is og sne er reduceret, og havniveauet er steget.
Hvert af de seneste tre årtier har jordens overflade været varmere end noget forudgående årti, og den globale og nationale gennemsnitstemperatur er steget. 

Klimatilpasningsplan 2022 kan læses her klimatilpasningsplan.fredensborg.dk


Tidligere planperioder  
Klimatilpasningsplan 2022 er en fortsættelse af det arbejde som blev sat i gang i 2010 samt af de konkrete indsatser, der blev arbejdet med i forrige planperioder. Klimatilpasningsplan 2022 indeholder ud over nye indsatser desuden en afrapportering af indsatserne i Klimatilpasningsplan 2018