Rettigheden til at indvinde grundvand fra egen grund til brug i husholdningen er meget gammel og fremgår af Vandforsyningslovens § 18, stk. 2.

25 ejendomme i kommunen har privat vandforsyning i form af egen boring eller brønd.