I Danmark er vort drikkevand stort set kun baseret på grundvand, der løbende bliver dannet i undergrunden af nedsivende regnvand.

Vort grundvand er så rent, at det kan drikkes efter en simpel behandling i form af iltning og filtrering.
Dette er også gældende i Fredensborg Kommune.