Beskyttelselinjer betyder, at de inden for de første par hundrede meter omkring af søer, åer, skove eller kirker og fortidsminder er der en del begrænsninger.

Begrænsningerne betyder typisk at man ikke må bygge, dyrke jorden eller foretage ændringer af området inden beskyttelseszonen. 
Der findes dog muligheder for at få tilladelse, så kontakt derfor altid din kommune, hvis du er i tvivl.