Der er masser af muligheder for at komme ud og nyde naturens gratis glæder. Du skal dog være opmærksom på, at det ikke er alle steder, du lovligt kan færdes.

I korte træk går bestemmelserne ud på, at: 

  • du må gå langs alle kyster og strande i Danmark
  • du må cykle og gå på veje og stier i skovene
  • du må også gå uden for stierne, men ikke cykle i skove ejet af staten og offentlige stiftelser
  • du må cykle og gå på alle anlagte veje og stier i det åbne land, også selv om der er opsat skilte med "privat vej"

Du kan læse mere om, hvor, hvornår og hvordan du kan færdes i naturen på Miljøstyrelsens hjemmeside