Om UU Fredensborg

UU Fredensborg er en del af Ungeteam i Fredensborg Kommune. UU tilbyder uddannelses- og erhvervsvejledning til unge fra 6. klasse til de fylder 25 år.

  • UU vejleder om uddannelse og job til elever i grundskolens 6.-10. klasse.
  • UU er opsøgende over for unge op til det 24. år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse eller ikke er i gang med uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet.
  • Unge mellem 25 og 30 år kan henvende sig til UU for at få vejledning, hvis de ikke har gennemført en ungdomsuddannelse.

Det er UUs opgave at sikre, at elever efter afsluttet 9. eller 10. klasse og unge mellem 15 og 24 år har en aktuel uddannelsesplan og påbegynder en aktivitet eller en ungdomsuddannelse, som det er realistisk, de kan gennemføre.
Vi har en løsningsfokuseret og anerkendende tilgang til de unge og forsøger at hjælpe de unge med at finde frem til egne resurser, og hvad der motiverer dem.

Spørgsmål om din uddannelse

Har du generelle spørgsmål ang. uddannelse, er du velkommen til at skrive til os: UU@fredensborg.dk, og vi vil besvare den hurtigst muligt.

Hvis du vil i direkte kontakt med din UU-vejleder, kan du finde kontaktoplysninger herunder på Find ”min vejleder".

Se uddannelsernes hjemmesider med information om besøgsdage og informationsmøder 

Erhvervsuddannelserne EUD og EUX

De gymnasiale ungdomsuddannelser

 

Se film om FGU – forberedende grunduddannelse

Filmen er for elever der ikke er klar til at starte på en ungdomsuddannelse.
Elever fra Fredensborg Kommune går primært på FGU Øresund i Helsingør.  (FGU Nordsjælland og FGU Nord).

 

Se filmen ”Dit valg” 

 

Se film om din nye hverdag på en gymnasial uddannelse

Se to film om din nye hverdag på en erhvervsuddannelse

10. klasse - Fredensborg Skole

Vejledning af unge 15-17 årige


Vejledning af de 15-17 årige, som har afsluttet 9. klasse, sker i forbindelse med den løbende revision af den unges uddannelsesplan og under hensyntagen til, at alle unge i denne aldersgruppe har pligt til at være i uddannelse eller beskæftigelse, der sigter mod senere uddannelse.
 

Vejledning af unge 18-24 årige

Vejledningen af de 18-24 årige tilrettelægges og prioriteres, så den opsøgende og opfølgende indsats især rettes mod unge, der skønnes at have behov for særlig vejledningsindsats – herunder unge, der ikke har afsluttet eller ikke er i gang med en ungdomsuddannelse.

Vejledningen tilbydes løbende, indtil den unge er fyldt 25 år eller er kommet i en ordinær uddannelse eller følger en uddannelsesplan, der fører til ordinær uddannelse.
Uddannelsesvejledningen omfatter hjælp til

  • Udarbejdelse af uddannelsesplan
  • Deltagelse i vejledningsaktiviteter
  • Vejledningssamtaler efter behov