Ungdomsskolen Ungfredensborg er ungdomstilbud til dig, der går i 7. klasse til og med 17 år og bor i Fredensborg Kommune. Fra 1. maj er alle 6. klasser velkomne til at benytte Fredensborg Kommunes ungdomsskoletilbud.

vores hjemmeside kan du tilmelde dig alle ungdomsklubber, ungdomsskolehold, workshops, events og rejser. Alle vores ungdomsklubber og fritidshold er gratis, undtagen vores rejser og enkelte ungdomsskolehold. Gå på opdagelse i de forskellige aktiviteter – og tilmeld dig ved at bruge dit UNI-login eller dit CPR-nummer inde på vores hjemmeside.
 

Fællesskab og sammenhold

I Ungfredensborg vil du opleve at blive en del af et fællesskab og et sammenhold, hvor der er plads til alle. Vi kan garantere trygge rammer, hvor du kan hænge ud, deltage på faglige- og sociale ungdomsskolehold, få en snak med en voksen om stort og småt og meget mere.

I Ungfredensborg får du medindflydelse på klubbens og ungdomsskoleholdenes aktiviteter.
Der er få regler, men det forventes, at du har lyst til at bidrage til et fedt ungemiljø.
Du har frie rammer til at udfolde din kreativitet, hænge ud med dine venner og møde nye.

Der er altid noget at lave i Ungfredensborg!

 

Fredensborg Kommunes 10. klasse-tilbud ligger på Fredensborg Skole, afdeling Vilhelmsro:

10. klasseforløbet starter med at afdække elevernes individuelle faglige niveau og personlige ståsteder.
Grundforløbet har alene det formål at give eleven et målrettet og udbytterigt år, der sætter eleven i stand til at træffe rigtige valg for eleven selv.