Den sammenhængende ungeindsats (også kaldet Den kommunale ungeindsats) er en lovfastsat organisering af et tværgående samarbejde mellem uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet for unge mellem 15 og 25 år.
Den sammenhængende ungeindsats består af UU-vejledere, SSP-konsulenter og myndighedsrådgivere fra både ungeteamet (Center for Familier og Handicap) og fra Team Rehabilitering og Job (Center for Job og Uddannelse). 

Samarbejdet mellem de to teams skal sikre en sammenhængende indsats for den unge og en mere smidige overgang i rådgivningsforløbet.