• Ved akut opståede farlige situationer på vejene (væltede træer og afspærringsmateriel, vand og akutte huller i kørebanen mm), henvises til Teknikvagten hos Nordsjællands Park og Vej på 22 28 52 63. For akutte forhold ud over Teknikvagten ring på 61 88 41 04 eller 61 88 41 01
  • Ikke akutte sager kan som altid indberettes via GivetTip
  • Ved fejl på signalanlæg/lyskurve kontaktes Swarco på 36 88 88 80
  • Ved fejl på gadelys meldes ind via dit gadelys 
  • Ved døde dyr på kommunens veje kontaktes Falcks vagtcentral på 70 10 20 30. Er dyret såret eller i nød skal Dyrenes Vagtcentral kontaktes på 1812.  

Har du kommentarer eller spørgsmål om den daglige drift og vedligeholdelse kan du kontakte Nordsjællands Vej og Park på nspv@nspv.dk eller benytte deres hjemmeside www.nspv.dk.


Giv Et Tip
Du kan anmelde huller i vejen, vippende fortovsfliser, fyldte eller ødelagte skraldespande, beplantning der er til gene for færdslen og meget mere.
Brug Nordsjællands Park & Vejs hjemmeside, eller APP´en  Giv et tip.
Læs mere om Giv Et Tip

Kontakt kommunens trafikteam, når din henvendelse drejer sig om andet end drift og vedligeholdelse på trafik@fredensborg.dk