Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Sundhed og forebyggelse Tandplejen Fritvalg tandpleje

Fritvalg tandpleje

Alle børn og unge mellem 0 og 15 år i Fredensborg  Kommune har ret til gratis tandpleje på kommunens to tandklinikker i Kokkedal og i Humlebæk.

Læs også om fritvalg - ungdomstandpleje - for de 16 - 17 årige og de 18 - 21 årige. 

Læs mere om det herunder.

Forældre til 0-15 årige kan frit vælge mellem:

 • Gratis tandpleje på én af Fredensborg Kommunes tandklinikker. Vælger I tandpleje i den kommunale tandpleje i Fredensborg, vil tandplejen være gratis for jer. Barnet vil blive indkaldt på den klinik, I vælger.
   
 • Tandpleje i en anden kommune, hvis de har kapacitet til at tilbyde behandling. Vælger I en anden kommunes tandpleje, bliver barnet fremover indkaldt til den klinik I har valgt. NB I skal selv forud fra valget, indhente tilsagn om, at den valgte kommune har kapacitet til at barnet fremover kan gå hos dem.
  Hvis tandplejen er dyrere i den valgte kommune end i Fredensborg, skal I selv betale forskellen.
   
 • Tandpleje hos en praktiserende tandlæge, hvor tandregulering ligeledes skal foregå hos praktiserende tandlæge. Vælger I tandpleje hos praktiserende tandlæge, giver kommunen tilskud på 65 % til 0-15 årige af udgifter til forebyggende og behandlende tandpleje i henhold til Børne og Ungdomstandpleje overenskomsten. Tilskud til ydelser der ikke er omfattet af ovennævnte overenskomst kræver forudgående godkendelse af kommunen før igangsættelse af behandlingen.
  Evt. tilskud til tandregulering ydes kun i forhold til de udgifter, der ville være forbundet med behandling af tandstillingsfejlen på kommunens tandreguleringsklinik (lønninger, materialer etc.).
  Valget gælder det samlede tandplejetilbud. Dvs. at visitation for tandstillingsfejl, evt. behandling og kontrol efter tandreguleringsbehandling også skal foregå hos praktiserende specialtandlæge. Evt. igangværende behandling afbrydes, og aftalte tider aflyses.
  Hvis I ønsker en anden eller dyrere behandling, end den kommunen kan godkende, kan I kun få tilskud, jævnfør ovenstående, til den behandling, kommunen har godkendt. Resten er egenbetaling.
  Det vil sige hvis I fx. ønsker hyppigere undersøgelser end det af byrådets fastsatte interval, så er ekstra undersøgelser med 100 % egenbetaling.

 Priseksempel

 • Udgift til tandregulering hos praktiserende specialtandlæge: 43.000 kr.
 • Udgift tandregulering i den kommunale tandpleje 18.000 kr.
 • Kommunalt tilskud til tandregulering: 65 % af 18.000 kr. = 11.700 kr. Egenbetaling: 43.000 kr. minus 11.700 kr. = 31.300 kr.

Hvis I vælger at benytte kommunal tandpleje i anden kommune eller hos praktiserende tandlæge, har byrådet vedtaget, at man ikke kan skifte igen, før der er gået et år efter det sidste behandlerskift.

Hvis du vælger en privat praktiserende tandlæge, betaler Fredensborg Kommune 65 % af udgifterne. De sidste 35% betaler du selv. 

Den privatpraktiserende tandlæge står for al din tandbehandling også tandregulering.

Kommunen betaler til undersøgelse, forebyggende behandling og behandling svarende til det, vi tilbyder på kommunens klinikker.

Valg af anden kommunal tandpleje

Du kan vælge at modtage tandbehandling i en anden kommunes tandpleje, hvis den tandpleje du ønsker, har kapacitet til at modtage dig.

Du skal derfor kontakte den tandpleje, du ønsker at skifte til, og høre, om du kan gå der, før vi kan lave en aftale.

Den kommunale tandpleje, du vælger, står for al din tandbehandling også tandregulering.

Unge 16-17 årige kan frit vælge mellem:
 • Gratis tandpleje på én af Fredensborg Kommunes tandklinikker. Vælger I tandpleje her i den kommunale tandpleje i Fredensborg, vil tandplejen være gratis for jer. Barnet vil blive indkaldt på den klinik, I vælger.
   
 • Tandpleje i en anden kommune, hvis de har kapacitet til at tilbyde behandling. Vælger I en anden kommunes tandpleje, bliver barnet fremover indkaldt til den klinik I har valgt. NB I skal selv forud fra valget, indhente tilsagn om, at den valgte kommune har kapacitet til at barnet fremover kan gå hos dem.
  Hvis tandplejen er dyrere i den valgte kommune end i Fredensborg, skal I selv betale forskellen.
   
 • Tandpleje hos en praktiserende tandlæge. Vælger I tandpleje hos praktiserende tandlæge, giver kommunen tilskud på 100 % til 16-17 årige af udgifter til forebyggende og behandlende tandpleje i henhold til Børne- og Ungdomstandpleje overenskomsten. Tilskud til ydelser der ikke er omfattet af ovennævnte overenskomst kræver forudgående godkendelse af kommunen før igangsættelse af behandlingen.
  Hvis I ønsker en anden eller dyrere behandling end den, kommunen kan godkende, kan I kun få tilskud, jf. ovenstående, til den behandling, kommunen har godkendt. Resten er egenbetaling.
  Evt. tilskud til tandregulering ydes kun i forhold til de udgifter, der ville være forbundet med behandling af tandstillingsfejlen på kommunens tandreguleringsklinik (lønninger, materialer etc.).
  Valget gælder det samlede tandplejetilbud. Dvs. at visitation for tandstillingsfejl, evt. behandling og kontrol efter tandreguleringsbehandling også skal foregå hos praktiserende tandlæge. Evt. igangværende tandreguleringsbehandling afbrydes, og aftalte tider aflyses. Hvis I ønsker en anden eller dyrere behandling, end den kommunen kan godkende, kan I kun få tilskud, jf. ovenstående, til den behandling, kommunen har godkendt. Resten er egenbetaling.
  Det vil sige hvis I fx ønsker hyppigere undersøgelser end det af byrådets fastsatte interval, så er ekstra undersøgelser med 100 % egenbetaling. Valget gælder det samlede tandplejetilbud (undersøgelser, behandling og tandregulering).
Priseksempel
 • Udgift til tandregulering hos praktiserende specialtandlæge: 43.000 kr.
 • Udgift tandregulering i den kommunale tandpleje 18.000 kr.
 • Kommunalt tilskud til tandregulering: 100 % af 18.000 kr. = 18.000 kr.
 • Egenbetaling: 43.000 kr. minus 18.000 kr. = 25.000 kr.
Uanset hvem I vælger som tandlæge, vil I få tandplejetilbud i henhold til loven om Børne- og Ungdomstandpleje.
 
Hvis I vælger at benytte kommunal tandpleje i anden kommune eller hos praktiserende tandlæge, har byrådet vedtaget, at man ikke kan skifte igen, før der er gået et år efter det sidste behandlerskift.

Hvis du vælger en privat praktiserende tandlæge, betaler Fredensborg Kommune 100 % af udgifterne. 

Kommunen betaler til undersøgelse, forebyggende behandling og behandling svarende til det, vi tilbyder på kommunens klinikker.

Hvis du er i gang med en behandling hos os, skal den også være færdig, før du kan skifte. Du kan dog godt skifte, selvom du stadig er i gang med tandregulering. 

Tandreguleringen kan afsluttes her i Fredensborg Tandpleje, og din nye tandlæge vil sørge for undersøgelse, forebyggende behandling og behandling.

Valg af anden kommunal tandpleje 

Du kan vælge at modtage tandbehandling i en anden kommunes tandpleje, hvis den tandpleje du ønsker, har kapacitet til at modtage dig.

Du skal derfor kontakte den tandpleje, du ønsker at skifte til, og høre, om du kan gå der, før vi kan lave en aftale.

Den kommunale tandpleje, du vælger, står for al din tandbehandling også tandregulering.

 • Gratis tandpleje på én af Fredensborg Kommunes tandklinikker. Vælger du tandpleje her i den kommunale tandpleje i Fredensborg, vil tandplejen være gratis for dig. Du vil blive indkaldt på den klinik, du vælger.
 • Tandpleje i en anden kommune, hvis de har kapacitet til at tilbyde behandling. Vælger du en anden kommunes tandpleje, bliver du fremover indkaldt til den klinik du har valgt. NB: du skal selv forud fra valget, indhente tilsagn om, at den valgte kommune har kapacitet til at du fremover kan gå hos dem.
  Hvis tandplejen er dyrere i den valgte kommune end i Fredensborg, skal du selv betale forskellen.
 • Tandpleje hos en praktiserende tandlæge. Vælger du tandpleje hos praktiserende tandlæge, giver kommunen tilskud på 100% af udgifter til forebyggende og behandlende tandpleje i henhold til Børne og Ungdomstandpleje overenskomsten. Tilskud til ydelser der ikke er omfattet af ovennævnte overenskomst kræver forudgående godkendelse af kommunen før igangsættelse af behandlingen.
  Hvis du ønsker en anden eller dyrere behandling end den, kommunen kan godkende, kan du kun få tilskud, jf. ovenstående, til den behandling, kommunen har godkendt. Resten er egenbetaling.
  Evt. tilskud til tandregulering ydes kun i forhold til de udgifter, der ville være forbundet med behandling af tandstillingsfejlen på kommunens tandreguleringsklinik (lønninger, materialer etc.).
  Valget gælder det samlede tandplejetilbud. Dvs. at visitation for tandstillingsfejl, evt. behandling og kontrol efter tandreguleringsbehandling også skal foregå hos praktiserende tandlæge.
  Dvs. hvis du fx ønsker hyppigere undersøgelser en det af byrådets fastsatte interval, så er ekstra undersøgelser med 100% egenbetaling. Valget gælder det samlede tandplejetilbud (undersøgelser, behandling og tandregulering).
 • Tandregulering og andre kostbare behandlinger hos privat tandlæge fx operativ fjernelse af visdomstænder, kroner og bideskinner skal altid godkendes på baggrund af en visitation og sundhedsfaglig vurdering hos tandplejen før behandlingen må igangsættes.

Uanset hvem du vælger som tandlæge, vil du få tandplejetilbud i henhold til loven om Børne- og Ungdomstandpleje. Hvis du vælger at benytte kommunal tandpleje i anden kommune eller hos praktiserende tandlæge, har byrådet vedtaget, at man ikke kan skifte igen, før der er gået et år efter det sidste behandlerskift.

Priseksempel:

 • Udgift til tandregulering hos praktiserende specialtandlæge: 43.000 kr.
 • Udgift tandregulering i den kommunale tandpleje 18.000 kr.
 • Kommunalt tilskud til tandregulering: 100% af 18.000 kr. = 18.000 kr.
 • Egenbetaling: 43.000 kr. minus 18.000 kr. = 25.000 kr.

Bemærk at eventuel aftale om frit valg hos praktiserende tandlæge du og dine forældre har indgået, mens du var under 18 år, automatisk ophører, når du bliver 18 år og myndig.

 

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback