Skip til hoved indholdet

Tilbud fra sundhedsplejersken

Læs mere om hvad sundhedsplejen tilbyder dig og dit barn

Tilbud til dit og dit barn

 

Når du er gravid kan sundhedsplejersken tilbyde hjemmebesøg, hvis du har et særligt behov.
Når du er i jordemoder-konsultation og giver samtykke til jordemoderen, får sundhedsplejen automatisk besked om din fødsel fra hospitalet og vil kontakte dig hurtigst muligt pr. telefon. Det er derfor vigtigt, at dit telefonnummer er opdateret på fødselsanmeldelsen.  Så husk at oplyse jordmoderen om ændringer vedrørende dit telefonnummer under din graviditet.

Hvis du har adopteret et barn, har du også mulighed for at få besøg af sundhedsplejersken.
Disse besøg planlægges ud fra dit behov og barnets alder.

Har du yderligere behov for råd og vejledning af sundhedsplejersken, er det muligt at få ekstra hjemmebesøg eller besøge sundhedsplejersken i hendes konsultation.

Sundhedsplejerskens konsultation er beliggende i en daginstitution i hvert bysamfund.

Når dit barn er over et år, kan du altid genoptage kontakten til din sundhedsplejerske, hvis du har spørgsmål omkring dit barn.

Hvis du er i tvivl om, hvilken sundhedsplejerske du skal kontakte, så ring til sundhedsplejens administrative medarbejder.

Hvis du ønsker en anden sundhedsplejerske end den, du har fået tildelt, så ring eller skriv til den ledende sundhedsplejerske.

 

Har du født og er blevet udskrevet indenfor 72 timer, har du mulighed for at modtage et tidligt hjemmebesøg på 4. – 6. dagen.

Besøgets indhold
Vi tager udgangspunkt i familiens behov, men besøget vil som regel indeholde følgende emner: dit barns måltider, vandladning, afføring, navle, hudens farve, søvn og almen tilstand.

Jeres barn vil blive undersøgt og vejet.

Vi kommer også ind på mors blødning, amning, og hvordan I har det.

Relevant litteratur: Tjek bleen og forebyg vuggedød.
Litteraturen er tilgængelig under vejledning til det nyfødte barn.

Besøgets maximale varighed: 30 minutter.

Hjemmebesøg

Ved hjemmebesøg tager vi udgangspunkt i familiens behov. 

Ved besøget vil vi også drøfte

 • dit barns måltider
 • vitaminer
 • forebyggelse af vuggedød
 • vaccinationer, udvikling
 • stimulation
 • forebyggelse af allergi / indeklima
 • forebyggelse af ulykker
 • sundhedsplejens tilbud og forventninger til sundhedsplejen

Jeres barn vil blive vejet og få målt længde og hovedomfang.

I vil få lejlighed til at fortælle om:

 • graviditet / fødsel
 • ammeerfaring
 • søskende
 •  hvile
 • vitaminer
 • amning 
 • netværk og mødregruppe

Relevant litteratur er tilgængelig under vejledning - til det nyfødte barn og lille barn.

Besøgets maximale varighed: 1 ¼ time.

4 ugers besøget
Besøget tilbydes førstegangsfødende når barnet er ca. 4 uger gammel.

Besøgets indhold
Vi tager udgangspunkt i jeres ønsker og behov, og kommer ofte omkring følgende emner: dit barns måltider og trivsel, vandladning, afføring, søvn / døgnrytme og almen tilstand. Hvordan har I forældre det?
Jeres barn vil blive vejet uden tøj på.

Links til relevant litteratur:
Under vejledning om det nyfødte barn er der links til flere emner bl.a. amning, modermælkserstatning, barnets pleje og trivsel.

Besøgets maximale varighed: 1 time

Hjemmebesøget finder sted, når jeres barn er ca. 2 mdr. gammelt.

Besøget er tænkt som et besøg til hele familien, både til jer som forældre og jeres barn.
Vi håber, at både mor og far har mulighed for at være hjemme, da vi har fokus på, hvordan I har det som familie. Samtalen tilpasses jeres ønsker og behov.
Emner vi kan komme omkring kan være søvn, mad, gråd, døgnrytme, motorik.

Jeres barn vil blive undersøgt, vejet og få målt længde og hovedomfang.

Relevant litteratur: Søvn, prævention, screening af fødselsdepression.
Litteraturen er tilgængelig på www.fredensborg.dk/sundhedsplejen under vejledning- til det lille barn, til skolebørn og til forældre.

Besøgets maximale varighed: 1 time.

Vi tager udgangspunkt i jeres ønsker og behov, og kommer ofte omkring følgende emner:
jeres barns måltider, motoriske og sproglige udvikling og stimulation, amning/ modermælkserstatning, søvn, søskende og vuggestue/dagpleje.

Jeres barn vil blive undersøgt, vejet og få målt længde og hovedomfang.

Relevant litteratur: Mad til spæd- og småbørn, madplan.
Litteraturen er tilgængelig på www.fredensborg.dk/sundhedsplejen under vejledning til det lille barn.

Besøgets maximale varighed: 45 minutter.

jemmebesøget finder sted, når dit barn er mellem 8 - 10 måneder.

Besøgets indhold
Vi taget udgangspunkt i familiens behov, men besøget vil som regel indeholde følgende emner: dit barns måltider, vitaminer, søvn, helbredsundersøgelse/vaccination, motorisk- og sproglig udvikling/stimulation, søskende, familiens trivsel, daginstitution, forebyggelse af ulykker, sygdom og tænder.

Vi vil i fællesskab udfylde en trivselsvurdering, der fungerer som et overgangsmateriale fra sundhedsplejen til dagtilbud.

Jeres barn vil blive undersøgt, vejet og få målt længde og hovedomfang.
Derudover vil dit barn blive undersøgt for skelen.

Relevant litteratur er tilgængelig under vejledninger,

Besøgets maximale varighed: 1 time.

Du har mulighed for at deltage i en mødregruppe, som sundhedsplejersken opretter. Gruppen begynder, når dit barn er mellem et og tre måneder. Starttidspunktet afhænger af, hvor mange børn der bliver født i lokalområdet. Grupperne består af ca. seks mødre, der bor i samme bydel. Mødregruppen mødes første gang i Forældrecaféen, hvor sundhedsplejersken kort vil introducere jer til hinanden. Derefter er I selv ansvarlige for den videre planlægning.

Har du lyst til at deltage i en mødregruppe, så tal med din sundhedsplejerske om dette.

Dit skolebarn har mulighed for at deltage i sundhedssamtaler og undersøgelser gennem af hele skoleforløbet.

Sundhedsplejersken bruger Aula til at kommunikere med lærer, forældre og elever.
Som forældre eller elev kan du derfor også benytte Aula til at få kontakt til din skoles sundhedsplejerske.

Børnehaveklasse
I børnehaveklassen tilbydes dit barn en sundhedssamtale, motorisk undersøgelse og måling af højde, vægt, syn og hørelse af sundhedsplejersken. Som forældre vil du blive inviteret med til sundhedssamtalen. Invitationen til sundhedssamtalen vil du modtage via Aula.
Hvis der viser sig behov for undersøgelse og samtale med en læge, vil dette blive tilbudt af kommunallægen.

1. klasse
I 1. klasse tilbydes dit barn at blive målt og vejet af sundhedsplejersken – ved behov vil dit barn også få foretaget en syns- eller høreprøve.

5. klasse
I 5. klasse tilbyder sundhedsplejersken dit barn en sundhedssamtale og måling af højde, vægt og synsprøve.

8. klasse
I 8. klasse tilbyder sundhedsplejersken den unge en sundhedssamtale og måling af højde, vægt, syn, og hørelse, samt en drøftelse af erhvervsvalg i relation til elevens helbred.

Kommunallægen tilbyder ca. hvert skoleår børn/unge undersøgelse og samtale:
• på Kejserdal Skole
• på Møllevejens Skole
• i specialklasser på Endrupskole og Kokkedal Skole.

Ekstra samtaler og undersøgelser i skoleforløbet
Som forældre er du altid velkommen til at kontakte sundhedsplejersken, hvis du har spørgsmål eller har en bekymring omkring dit barns trivsel og sundhed.
Sundhedsplejersken kan tilbyde at tale med dig og / eller dit barn, hvis du eller dit barn har brug for det udover de planlagte sundhedssamtaler.
Hvis der viser sig et behov hos dit barn for en undersøgelse eller en samtale med en læge, så vil det være muligt at få en aftale med kommunallægen. Dette kan arrangeres gennem skolens sundhedsplejerske.

Journal
Sundhedsplejersken har ifølge lovgivningen pligt til at føre journal i tilknytning til de samtaler og undersøgelser, der udføres. Det er altid muligt for dig og at få aktindsigt i dit barns journal.

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Telefon: +45 72 56 50 00 fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Høringer og afgørelser Oplevfredensborg.dk Facebook - Fredensborg Kommune
Adgang med tegn Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback