Fredensborg Hjemmepleje leverer sygepleje til dig der har behov for hjælp til fx:

  • Sårbehandling
  • Medicinudlevering
  • Rådgivning og vejledning i forhold til at forebygge sygdom og forværring af eksisterende sygdom
  • Inkontinens
  • Pleje og omsorg ved komplicerede sygdomsforløb
  • Terminal pleje

Kontakt til Sygeplejen sker via Fredensborg Hjemmepleje på 72 56 55 60. Sygeplejen er gratis og kan kontaktes i alle døgnets timer.

Kontakt til inkontinens-sygeplejerske er på  40 91 36 12.

Vedrørende spørgsmål og ansøgning om plejeorlov kontakt visitationen.