Øresundshjemmet i Humlebæk danner rammen om op til 54 beboeres daglige liv og ca. 70 medarbejderes arbejdsliv.

  • Vi er et velfungerende hus, hvor beboernes trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og det tværfaglige samarbejde er i centrum.
  • Vi er en rummelig arbejdsplads, med kvalitet i opgaveløsning.
  • Vi satser på medarbejdere, som har lyst til at indgå i fællesskabet, uanset hvilken funktion de har og til at medvirke til at vore beboere og pårørende oplever Øresundshjemmet som en værdig og respektfuld ramme om livets sidste fase.


Sletten Havn og Øresund ligger i gå-afstand fra Øresundshjemmet.