Pleje- og Aktivitetscentrene tilbyder

  • dagsaktiviteter for borgere og
  • plejehjem tilbydes borgere, som er afhængige af pleje og omsorg flere gange i døgnet, og hvor plejen ikke kan gives i anden bolig.