Kvalitetsstandarderne formidler de politiske beslutninger om mål og prioritering i Fredensborg Kommunes Ældrepolitik.

Kvalitetsstandarderne oplyser således borgerne om de politiske vedtagelser og gør det klart, hvad borgerne har ret til, når de har behov for hjælp.
Dermed har politikerne også skabt en gennemsigtighed i forhold til borgerne, grundlag for dialog og en styrkelse af borgernes retssikkerhed.

 Filnavn Størrelse   Dato
Aflastning-Afløsning.pdf 156 KB 25-11-2021
Akutplads.pdf 173 KB 25-11-2021
Bestilling af varer mv.pdf 149 KB 25-11-2021
Forebyggende hjemmebesøg.pdf 255 KB 25-11-2021
Forebyggende træning - Selvtræning.pdf 152 KB 25-11-2021
Genoptræning § 140 .pdf 234 KB 25-11-2021
Genoptræning § 86.pdf 178 KB 25-11-2021
Genoptræning og træning af børn § 140.pdf 186 KB 25-11-2021
Hjemmesygepleje.pdf 208 KB 25-11-2021
Individuel handicapkørsel.pdf 219 KB 25-11-2021
Indkøbsordning.pdf 189 KB 25-11-2021
Kropsbårne hjælpemidler.pdf 171 KB 25-11-2021
Madservice med levering.pdf 168 KB 25-11-2021
Madservice uden levering .pdf 170 KB 25-11-2021
Midlertidigt ophold.pdf 166 KB 25-11-2021
Nødkaldsanlæg.pdf 265 KB 25-11-2021
Omsorgsmæssige ydelser.pdf 205 KB 25-11-2021
Omsorgstandpleje.pdf 202 KB 25-11-2021
Personlig pleje .pdf 229 KB 25-11-2021
Plejebolig-ydelser .pdf 230 KB 25-11-2021
Rengøring - 21.pdf 118 KB 25-11-2021
Tøjvask - 22.pdf 112 KB 25-11-2021
Vederlagsfri fysioterapi - 23.pdf 119 KB 25-11-2021