Kvalitetsstandarderne formidler de politiske beslutninger om mål og prioritering i Fredensborg Kommunes Ældrepolitik.

Kvalitetsstandarderne oplyser således borgerne om de politiske vedtagelser og gør det klart, hvad borgerne har ret til, når de har behov for hjælp.
Dermed har politikerne også skabt en gennemsigtighed i forhold til borgerne, grundlag for dialog og en styrkelse af borgernes retssikkerhed.

 Filnavn Størrelse   Dato
1 - Aflastning-Afløsning - 6.1.22_tilgængelig.pdf 128 KB 10-06-2022
10 - Individuel handicapkørsel - 6.1.22_tilgængelig.pdf 134 KB 10-06-2022
11 - Indkøbsordning - 6.1.22_tilgængelig.pdf 104 KB 10-06-2022
12 - Kropsbårne hjælpemidler - 6.1.22_tilgængelig.pdf 175 KB 10-06-2022
13 - Madservice med levering - 6.1.22__tilgængelig.pdf 135 KB 10-06-2022
14 - Madservice uden levering - 6.1.22_tilgængelig.pdf 135 KB 10-06-2022
15 - Midlertidigt ophold - 6.1.22_tilgængelig.pdf 117 KB 10-06-2022
16 - Nødkaldsanlæg - 6.1.22_tilgængelig.pdf 187 KB 10-06-2022
17 - Omsorgsmæssige ydelser_tilgængelig.pdf 122 KB 10-06-2022
18 - Omsorgstandpleje - 6.1.22_tilgængelig.pdf 113 KB 10-06-2022
19 - Personlig pleje - 6.1.22_tilgængelig.pdf 136 KB 10-06-2022
2 - Akutplads - 6.1.22_tilgængelig.pdf 118 KB 10-06-2022
20 - Plejebolig-ydelser - 6.1.22_tilgængelig.pdf 134 KB 10-06-2022
21 - Rengøring - 6.1.22_tilgængelig.pdf 125 KB 10-06-2022
22 - Tøjvask - 6.1.22_tilgængelig.pdf 115 KB 10-06-2022
23 - Vederlagsfri fysioterapi - 6.1.22_tilgængelig.pdf 146 KB 10-06-2022
24 - Vedligeholdelsestræning § 86 stk 2 - 6.1.22_tilgængelig.pdf 118 KB 10-06-2022
3 - Bestilling af varer mv. - 6.1.22_ tilgængelig.pdf 115 KB 10-06-2022
4 - Forebyggende hjemmebesøg - 6.1.22_tilgængelig.pdf 136 KB 10-06-2022
5 - Forebyggende træning - Selvtræning - 6.1.22_tilgængelig.pdf 128 KB 10-06-2022
6 - Genoptræning § 86 - 6.1.22_tilgængelig.pdf 128 KB 10-06-2022
7 - Genoptræning § 140 - 6.1.22_ tilgængelig.pdf 130 KB 10-06-2022
8 - Genoptræning og træning af børn § 140 - 6.1.22 _tilgængelig.pdf 133 KB 10-06-2022
9 - Hjemmesygepleje - 6.1.22_tilgængelig.pdf 121 KB 10-06-2022