Daghjem et et visiteret tilbud

Hvis en borger har behov for hjælp til personlig pleje og samtidig et behov for hjælp til samvær og aktiviteter er det muligt at blive visiteret til daghjem.

Hvis eksempelvis en ægtefælle har behov for aflastning er det også muligt at få visitation til daghjem.

Visitationen vurderer borgerens helbredsmæssige situation både fysiske, psykiske og sociale forhold.