Personer med varigt nedsat funktionsevne kan få bevilget individuel transport af Fredensborg Kommune.

Det er en betingelse for at få bevilget individuel transport:

  • At borgeren ikke kan benytte offentlige transportmidler
  • At borgeren ikke har anden transportordning til det, der søger transport til

I hvert tilfælde sker bevillingen efter en konkret vurdering. Heri indgår funktionsevnen, aktivitetsniveau, familieforhold, boligens beliggenhed, andre muligheder for transport, formål med transporten m.v.