Nedenfor ses en liste med de sagsbehandlingsfrister, som Byrådet har vedtaget for de ansøgningssager, der vedrører børn med behov for særlig støtte efter Serviceloven, hjælp og støtte til voksne med funktionsnedsættelser efter Lov om Aktiv Socialpolitik  og Serviceloven og hvor der er udarbejdet en kvalitetsstandard for området.

Voksenhandicap 

Serviceloven Sagsbehandlingstider/-frister
§ 82a Forebyggende gruppeforløb To uger
§ 82 Forebyggende og tidsbegrænset individuel støtte To uger
§ 84 Afløsning/aflastning til voksne Op til tre måneder
§ 85 Socialpædagogisk støtte Op til tre måneder
§§ 95 og 96 Kontant tilskud til hjælp, samt borgerstyret personlig assistance (BPA) Op til seks måneder
§ 97 Ledsagelse Op til fire uger
§ 98 Særlig kontaktperson Op til fire uger
§ 100 Merudgifter Op til tre måneder
§ 102 Tilskud til behandling Op til tre måneder
§ 103 Beskyttet beskæftigelse Op til tre måneder
§ 104 Aktivitets- og samværstilbud Op til tre måneder
§ 107 Midlertidigt botilbud Op til seks måneder
§ 108 Længerevarende botilbud Op til seks måneder
Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) Op til tre måneder

Børnehandicap 

Serviceloven  Sagsbehandlingstider/-frister
§ 11 stk. 3 Tidlig forebyggende indsats En til tre uger
§ 32a Hjemmetræning Op til seks måneder
§ 41 Merudgifter til forældre Op til tre måneder
§ 42 Tabt arbejdsfortjeneste til forældre Op til tre måneder
§ 44 Hjemmepasning og/eller aflastning Op til tre måneder
§ 45 Ledsagelse til børn Op til fire uger
§ 52 stk. 3 Tre til fire uger efter udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse der kan tage op til fire måneder
§ 52a Fire til seks uger
§ 54 Støtteperson til forældre med anbragt barn Fire til seks uger

 

På visse områder har Fredensborg Kommune ikke vedtaget en frist.
Det skyldes enten, at der allerede i lovgivningen er fastsat en frist, at hjælpen og støtten er af akut karakter eller at der ikke er udarbejdet en kvalitetsstandard.