Kvalitetsstandarderne fortæller, hvad borgerne har ret til, når de har behov for hjælp.
Kvalitetsstandarderne er politisk vedtaget. 

 Filnavn Størrelse   Dato
§ 100 Merudgifter_Tilgængelighedsoptimeret.pdf 158 KB 04-02-2022
§ 103 Beskyttet beskæftigelse_Tilgængelighedsoptimeret.pdf 275 KB 04-02-2022
§ 104 Aktivitets- og samværstilbud dagtilbud_Tilgængelighedsoptimeret.pdf 153 KB 04-02-2022
§ 104 Aktivitets- og samværstilbud klub_Tilgængelighedsoptimeret.pdf 152 KB 04-02-2022
§ 107 Midlertidigt botilbud_Tilgængelighedsoptimeret.pdf 165 KB 04-02-2022
§ 108 Længerevarende botilbud_Tilgængelighedsoptimeret.pdf 161 KB 04-02-2022
§ 109 Kvindekrisecentre_Tilgængelighedsoptimeret.pdf 142 KB 04-02-2022
§ 110 Forsorgshjem og herberger_Tilgængelighedsoptimeret.pdf 161 KB 04-02-2022
§ 141 Social behandling af alkoholmisbrug_Tilgængelighedsoptimeret.pdf 148 KB 04-02-2022
§ 44 Aflastning_Tilgængelighedsoptimeret.pdf 135 KB 04-02-2022
§ 44 Afløsning i hjemmet_Tilgængelighedsoptimeret.pdf 145 KB 04-02-2022
§ 84 Afløsning og aflastning_Tilgængelighedsoptimeret.pdf 152 KB 04-02-2022
§ 85 Socialpædagogisk støtte_Tilgængelighedsoptimeret.pdf 162 KB 04-02-2022
§ 97 Ledsagelse_Tilgængelighedsoptimeret.pdf 144 KB 04-02-2022
§§ 101 og 101a Social behandling af stofmisbrug_Tilgængelighedsoptimeret.pdf 153 KB 04-02-2022
§§ 95 og 96 Borgerstyret personlig assistance_Tilgængelighedsoptimeret.pdf 213 KB 04-02-2022
44 Praktisk og personlig hjælp i hjemmet_Tilgængelighedsoptimeret.pdf 138 KB 04-02-2022
STU - Tilgængelighedoptimeret.pdf 138 KB 04-02-2022