Hvis du har vanskeligt ved at færdes i din bolig på grund af funktionstab, kan du søge om at få foretaget ændringer i din bolig, så den bliver bedre egnet at bo i.