Sund i Naturen – et nyt tilbud til dig med stress, angst eller depression.

Vi søger 7 kvinder og 7 mænd, der har udfordringer med stress, angst eller depression til et nyudviklet tilbud i naturen.

 

Sund i Naturen – et nyt tilbud til dig med kronisk sygdom
 

Vi søger 8 kvinder og 8 mænd, der har udfordringer med kronisk sygdom, til et nyudviklet tilbud i naturen.

Fredensborg Kommune er, sammen med ni andre kommuner, udvalgt til at indgå partnerskab med Friluftsrådet om projektet Sund i Naturen, i perioden 2017 - 2020.
De ti fokuskommuner skal gå forrest i arbejdet med at skabe sundhed gennem aktiviteter i naturen.

Målet med projektet er at samle og skabe best-practice viden om, hvordan natur- og friluftsaktiviteter kan integreres som en del af den sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende indsats i kommunerne. Der er ligeledes fokus på, hvordan der kan bygges bro mellem kommunens tilbud og tilbud/aktiviteter i de lokale foreninger, så borgerne fastholdes i deres nye, aktive vaner – i naturen.

Fredensborg Kommune har allerede gennem en årrække arbejdet aktivt med at benytte naturen i den borgerettede forebyggelse og sundhedsfremme. I 2007 etablerede kommunen, i samarbejde med Naturstyrelsen Nordsjælland, partnerskabet Gang i Fredensborg, omkring udvikling af nye typer af aktiviteter i krydsfeltet mellem motion, naturoplevelser og sundhed. Det er med afsæt i dette arbejde at kommunen er gået ind i Friluftsrådets projekt. 

Se mere om Sund i Naturen på Friluftsrådets hjemmeside: www.friluftsraadet.dk/sundinaturen