Frivillighed 

Alle mennesker er forskellige, og vi drives af forskellige former for motivation. Uanset hvad der driver, så skaber det frivillige engagement værdi for samfundet og din kommune..

Vi vil gerne skabe engagerede fællesskaber, og vi arbejder efter fælles værdier for et ligeværdigt samarbejde:

  • Forskellighed og fællesskab. Alle mennesker har en værdi i sig selv, og forskellighed er en styrke for fællesskabet.
  • Ligeværdighed og ansvar. Frivillige og ansatte har ikke samme ansvar, men vi er ligeværdige i samarbejdet.
  • Anerkendelse. Det er vigtig at ankerkende det, vi hver især kan bidrage med praktisk og som mennesker.