Slam på markerne i uge 33 eller 34

Der køres slam ud på et par af markerne i kommunen i uge 33 eller 34.
Hvornår det mere præcis bliver afhænger af vejret. Kommunen vil via facebook og hjemmesiden melde det nærmere tidspunkt ud, så snart det er på plads. 

Slammet bringes ud på to marker.
Det drejer sig om marken ved den lille stikvej Grønholtvangen og marken overfor Grønholtvej 13. 

Slammet anvendes som jordforbedring til landbruget, og så snart slammet er pløjet ned i jorden forsvinder lugten hurtigt. 

Landmanden skal pløje slammet ned i jorden indenfor 6 timer efter, at det er spredt ud på marken.

Om slam

I sommeren 2021 oplevede mange borgere store gener ved udbringningen af spildevandsslam visse steder i kommunen, fordi de gældende regler ikke blev overholdt. I det ene tilfælde blev det midlertidige slamdepot tæt på Nivågård Museum ikke overdækket tilstrækkeligt til at reducere lugtgenerne og i det andet tilfælde blev slammet ikke pløjet ned tilstrækkeligt hurtigt efter, at slammet var spredt ud på marken.

Også andre kommuner oplever gener ved brug af slam som jordforbedring til landbruget, som vi gør i Fredensborg Kommune.

Denne sommer har brugeren lovet at udbringe, sprede og nedbringe slammet i jorden i løbet af kun én dag. Det vil reducere og forkorte lugtgenerne for omgivelser betydeligt. Når først slammet er pløjet ned i jorden aftager lugtgenerne hurtigt.

Kommunens rolle i udbringning af spildevandsslam er, at sikre at loven overholdes. Kommunen kan hverken forbyde eller godkende udbringningen. Fredensborg Kommune har stort fokus på, at kommunens borgere ikke igen i år skal opleve store lugtgener. Hvis lovgivningen overtrædes og hvis udspredningen medfører væsentlige gener eller forurening vil kommunen derfor straks følge op med påbud og politianmeldelse.