I Fredensborg kommune er der både kollektiv opvarmningsformer, i form af fjernvarme og naturgas, samt mange boliger der er individuelt opvarmede.
For den individuelle opvarmning gælder det, at der kan være opvarmningsformer, hvor du enten skal ansøge kommunen om tilladelse inden installationen eller der kan være nogle forholdsregler du bør kende til.

Her kan du læse meget mere om jordvarme, olietanke og oliefyr samt brændeovne, der er nogle særlige miljøhensyn du bør være opmærksom på.

 

Jordvarme


I Fredensborg Kommune skal du altid søge om tilladelse til at anlægge et jordvarmeanlæg.
Se punktet ”Hvordan søger jeg tilladelse?" herunder.

Et jordvarmeanlæg udnytter den naturlige varme, som findes i jorden.
Varmen i jorden stammer fra solindstråling, nedbør, grundvandsstrømning og geotermisk energi. Da varmen findes naturligt i jorden, er jordvarme en vedvarende energiform og dermed et miljøvenligt alternativ til opvarmning med olie, el eller naturgas.

 

Olietanke

Har du en privat olietank under 6.000 liter, er der en række regler, du skal følge. Det er dit ansvar, at reglerne om olietanke bliver fulgt.

Reglerne for olietanke fremgår af Olietanksbekendtgørelsen (Bek. nr. 1257 af 3. december 2019).

Henvendelser om olietanke i Fredensborg Kommune sendes til olietanke@fredensborg.dk

Når du overgår til anden varmekilde, din olietank tages ud af brug, eller din olietank når sløjfningsterminen, er det vigtigt, at du får sløjfet din olietank. Når tanken er sløjfet skal dokumentation i form af sløjfningsattest, billeder og kvittering, sendes til kommunen. Husk at skrive din adresse, oplysninger på tanken, oplysninger om hvad der er foretaget med tanken, samt hvilken varmekilde du skifter til. Vi kan samtidig hjælpe med at opdatere oplysningerne i BBR.

Olietanke er kun forsikringsdækkede så længe de overholder olietankbekendtgørelsen. Jordforureninger fra olietanke, som opdages senere end seks måneder efter sløjfningsdatoen, er ikke forsikringsdækkede.

Hvis der er mistanke om olieforurening (synligt hul i tanken, misfarvning af jorden i tankgraven, olielugt mm.), skal kommunens Team Miljø straks kontaktes på tlf. 72 56 59 07 eller på email miljoe@fredensborg.dk.

Du kan sende oplysninger om olietanke til olietanke@fredensborg.dk

Du kan også anmelde sløjfning/etablering af olietanke på www.bygogmiljø.dk

 

Brændeovne

Her kan du finde gode råd om, hvordan du fyrer korrekt op i din pejs eller brændeovn, og dermed reducerer de sundhedsskadelige partikler samt evt. gener for omgivelserne.
Du kan også læse om, hvad du kan gøre, hvis du føler dig generet af røg fra en nærliggende brændeovn.