Rehabiliteringsteamets opgave er at drøfte og afgive indstillinger om jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, eller førtidspension. Teamet kan også indstille til, at borgeren får en almindelig beskæftigelsesrettet indsats. 

Rehabiliteringsteamet har en tværfaglig sammensætning med repræsentanter fra relevante forvaltningsområder.

Skal du til møde i rehabiliteringsteamet, kan du her se, hvordan sådan et møde foregår.