Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

For afgørelser på det sociale område er der et særligt krav om, at kommunen skal fastsætte og offentliggøre sagsbehandlingstider for en ansøgning om hjælp, såfremt den ikke allerede er bestemt i lovgivningen. Du finder oplysningen om den forventelige sagsbehandlingstid under det enkelte fagområde.

Fristerne gælder udelukkende i forbindelse med, at du som borger ansøger kommunen om en specifik hjælp. Det betyder, at fristerne ikke gælder dér, hvor kommunen af egen drift igangsætter afklaring af dit behov for hjælp.

Der kan være forhold i sagen, der gør, at vi ikke altid kan overholde fristen. Så tager vi naturligvis kontakt til dig.

Sender du din ansøgning via brev eller e-mail, kan du forvente en kvittering for, at vi har modtaget din ansøgning senest indenfor 10 arbejdsdage.